Czyszczenie wentylacji
EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)538 345 942
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com

Czyszczenie wentylacji

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie wywiewow tluczczowych

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN15780

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN13779

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 6022

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 2052

Nasza firma prowadzi czyszczenie i dezynfekcje systemów nawiewu. Wstępnie prowdzimy inspekcje systemu w celu ustalenia optymalnej i cenowo atrakcyjnej dla klienta metody czyszczenia. Używamy najwyższej techniki bazujacej na doświadczeniach w Niemczech.
Po przeprowadzonym czyszczeniu wystawiamy raport i certifikaty czyszczenia według VDI 6022.

Inspekcja systemu nawiewu (RLT-Systemy) VDI 6022

gamp4 wdrażanie systemu komputerowego

Czyszczenie wentylacji

Dezynfekcja i Czyszczenie wentylacji

 • Monitorowanie kanalów ( ocena wizualna)

Kontrole wizualna kanalów wentylacyjnych ułatwia zdalnie sterowany robot wyposażony w kamerę cyfrową. Umożliwia ona dokonanie oceny nagromadzonych zanieczyszczeń oraz pozwala wykryć obecność np: wilgoci. Za pomocą tego systemu można także zbierać cenne informacje tj. temperatura, wilgotność, lub za pomocą wbudowanego miernika przebytej odległości odtwarzać plan instalacji.

 • Modernizacja systemów wentylacyjnych
         (m.in. montaż klap rewizyjnych, przeróbki etc.)
 • Badania mikrobiologicze
 • Regulacja systemów wentylacyjnych
 • Pomiary wydajności oraz regulacja instalacji
 • Doradztwo w zakresie utzymania czystości instalacji
         i opracowania procedur związanych z instalacją
         nowoczesnych instalacji klimatyzacyjnych
 • Szkolenia z zakresu higieny instalacji.

Nasze uslugi wykonujemy zgodnie z:

 • VDI 6022
 • VDI 2052
 • norma PN-EN 15780-2011
 • norma PN-EN 12097-2011
 • norma PN-73/B-03431
 • norma PN-78/B-10440
 • ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczególowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosc lecznicza.
Luftkanalreinigung RTL-Hygiene

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji

Nie tylko montaż ma wpływ na funkcjonalność wentylacji. Ważne są takż sposób użytkowania, konserwacja i dbałość o stan higieniczny.

Czyszczenie wentylacji w gastronomi

Czyszczenie wentylacji w szpitalach

Czyszczenie centrali wentylacyjnych

Czyszczenie wentylacji obrotowymi szczotkami

Czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem

Czyszczenie kanalów wentylacyjnych

Go to top

Dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej

Inspekcja kanalów wentylacyjnych

Go to top

 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION